Değerli ruh sağlığı profesyonelleri;

Gerek okulların Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinde, gerek hastane ya da tıp merkezlerinin Psikoloji polikliniklerinde, gerekse Devlete Bağlı Kurumlar veya Özel Psikolojik Danışma Merkezlerinde çocuk ve ergenlerle çalışırken üniversitede aldığımız lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin yetmediğini, psikopatolojiye yönelik teorik eğitimin yanı sıra bütüncül bir bakış açısı ile hazırlanmış daha uygulamalı bir eğitime ihtiyaç duyulduğunun bilincindeyiz.

İşte tam bu noktada AYA PSİKOAKADEMİ olarak Türkiye’de ilk defa bu eğitimin açılmasına öncülük eden ve 5 dönem düzenleyen Psikoterapist Dr. Obengül Ejder’in Eğitim Kordinatörlüğü’nde, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Işık Karakaya, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Sürücü, Psikoterapist Dr. Obengül Ejder, Uzman Klinik Psikolog Burcu Oğuzdoğan‘dan oluşan eğitim kadrosu ile güncellenmiş ve içeriği zenginleştirilmiş bir biçimde Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimini 23-24 EYLÜL 2023 tarihinde TEORİK EĞİTİMLERİN ONLİNE, UYGULMALI EĞİTİMLERİN ÖRGÜN (İSTANBUL) OLACAK ŞEKİLDE TOPLAM 20 MODÜL + SÜPERVİZYONLAR ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ.

Tüm Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanlarını, Aile Hekimi uzmanlarını ve asistanlarını, Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık  ve Rehberlik Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencilerini, Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını ve son sınıf öğrencilerini, Yüksek psikiyatri hemşireliği mezunlarını, Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansı yapmış olan ruh sağlığı profesyonellerini  eğitimimize bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimle;

Dr. Obengül EJDER
Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
Eğitim Koordinatörü

ÇEPE - Eğitim Hakkında

Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi

Değerli genç meslektaşlarım; Türkiye’de ilk defa 2017 yılında açtığımız,  teorik eğitimin yanı sıra uygulamaya yönelik psikoterapi tekniklerini de içeren Bütüncül Çocuk ve Ergen psikoterapisi eğitimimizin 6. Grubunu yine Nişantaşı Üniversitesi sertifikasyon programı ile 23-24 Eylül 2023 tarihinde açıyoruz.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Işık Karakaya, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Sürücü, Psikiyatri Uzmanı Dr. İbrahim Bilgen, Psikoterapist Dr. Obengül Ejder, Uzman Klinik Psikolog Burcu Oğuzdoğan’dan oluşan eğitim kadrosu ile güncellenmiş ve içeriği zenginleştirilmiş bir biçimde Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimini Teorik eğitim modülleri Online, Uygulamalı eğitim modülleri İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsünde Örgün olacak şekilde gerçekleştireceğiz.

Eğitim Gün ve Saatleri

Teorik eğitim modülleri Online, Uygulamalı eğitim modülleri İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak NeoTech Kampüsünde Örgün olacak şekilde 17 MODÜL + Süpervizyonlar olarak gerçekleştireceğiz. Eğitimimiz katılımcı sayısı 40 kişi ve üzerinde olması koşulu ile açılacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri, saat: 09.30-17:30 arasında düzenlenecektir.

Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimimizde başta Freud , Piaget, Kohlberg, Bowbly, Erıcson, Masten gibi Gelişim Psikolojisi kuramcıları olmak üzere Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Heinz Kohut, J. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck , Virgia Satir , Salvador Minuchin, olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımlarının anlatılacağı doyurucu bir teorik hatırlatmanın ardından , Psikolojik ölçeme ve değerlendirme testlerinin anlatılacağı, çocuk ve ergenlerle Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Mindfullnes,  Deneyimsel, Bilişsel Davranışçı, Çocuk Merkezli ve Aile merkezli ( Filial , Teraplay ) Oyun Terapisi ve Sistemik Aile Terapisi gibi pek çok psikoterapi tekniğini metadolojik bir şekilde uygulayabileceğiniz bir eğitim tasarlamış bulunmaktayız;  

ÇEPE - Kimler Katılabilir?

 • Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanları,
 • Aile Hekimi uzmanlarını ve asistanları,
 • Psikoloji Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Yüksek psikiyatri hemşireliği mezunları,
 • Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans’ı yapmış olan Ruh Sağlığı Profesyonelleri.
 • Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir..
 • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.

Kayıt – Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri

Ücretlendirme:

Eğitim hakkında bilgi almak ve kayıt için Eğitim Sekreteryası ile iletişime geçebilirsiniz.

ÇEPE - Belgelendirme

 • Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve AYA PSİKOAKADEMİ tarafından gerçekleştirilen eğitimin katılımcılarına, teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlamaları koşulu ile 480 saatlik Nişantaşı Üniversitesi Rektörü imzası ile T.C . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 41576. Mevzuat, Madde 17 / 2a, 2ç gereğince meslek elemanlarının eğitim çalışmaları ve süpervizyon esasına göre bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere International Accreditation & Certification Organisations (IACO) tarafından da akredite edilen “BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI” verilecek olup E-Devlet üzerinden görüntülenebilecektir.
 • Belge aynı zamanda doğrulanmış kayıtlı dijital belge numarası özelliğine sahiptir, IACO tarafından verilen özel bir “IACO BARKODU” içermektedir ve tüm barkod okuyucu programlarla uyumludur.
 • Ayrıca eğitime modüler olarak katılan kursiyerlere katıldıkları eğitim başlığına ve modül saatine göre değişen Aya Psikoakademi tarafından “Eğitim Katılım Belgesi” verilir.

ÇEPE - Eğitim Bilgisi

Teorik eğitim modülleri Online, Uygulamalı eğitim modülleri İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak NeoTech Kampüsünde Örgün olacak şekilde 17 modül ve süpervizyonlar olarak gerçekleştireceğiz. Eğitimimiz katılımcı sayısı 40 kişi ve üzerinde olması koşulu ile açılacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri, saat: 09.30-17:30 arasında düzenlenecektir.

ÇEPE Eğitim Tarihleri - Online / İstanbul

TARİHLER AÇIKLANACAKTIR.

1. Modül

Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri - I

23-24 Eylül 2023 

Online

2. Modül

Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri - II

07-08 Ekim 2023 

Online

3. Modül

Psikoterapi Süreçleri

28-29 Ekim 2023 

Online

4. Modül

Çocuk ve Ergenlerde Görüşme Teknikleri 

18-19 Kasım 2023 

Online

5. Modül

Psikolojik Testler

02-03 Aralık 2023 

Online

6. Modül

Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar - I

23-24 Aralık 2023 

Online

7. Modül

Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar - II

6-7 Ocak 2024

Online

8. Modül

Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozukluklar

20-21 Ocak 2024 

Online

9. Modül

Bağımlılık Psikolojisi ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri

24-25 Şubat 2024 

Online

10. Modül

Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim, İhmal ve İstismar

09-10 Mart 2024

Online

11. Modül

Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi      

23-24 Mart 2024 

İstanbul

12. Modül

Bilişsel Davranışçı Terapi - I

20-21 Nisan 2024 

Online

13. Modül

Bilişsel Davranışçı Terapi - II

10-11-12 Mayıs 2024 

İstanbul

14. Modül

Çocuk ve Ergenler İçin Mindfulness

25-26 Mayıs 2024

Online

15. Modül

Sistemik Aile Terapisi- I

08-09 Haziran 2024 

Online

16. Modül

Sistemik Aile Terapisi- II

21-22-23 Haziran2024 

İstanbul

17. Modül

Bütüncül Oyun Terapisi- I

05-06-07 Temmuz 2024 

İstanbul

18. Modül

Bütüncül Oyun Terapisi- II

02-03-04 Ağustos 2024 

İstanbul

19. Modül

Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık

07-08 Eylül 2024

Online

20. Modül

Çocuk ve Ergenler İçin Kabul Ve Kararlılık Terapisi

12-13 Ekim 2024 

Online

21. Modül

Formülasyon ve Süpervizyon

23-24 Kasım 2024

Online

22. Modül

Formülasyon ve Süpervizyon

07-08 Aralık 2024

Online

23. Modül

Formülasyon ve Süpervizyon

21-22 Aralık 2024

Online

24. Modül

Formülasyon ve Süpervizyon

-

Online

25. Ek Modül

Formülasyon ve Süpervizyon

-

Online

ÇEPE - Eğitim İçeriği

Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi, Modül Modül Eğitim İçeriği

1. Modül: Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri

 • Çocuklarda Sağlıklı Fiziksel Gelişim Evreleri
  • Doğum Öncesi Gelişim
  • Doğum Sonrası Gelişim (1-3 Yaş, 3-6 Yaş, 6-12 Yaş, 12-18 Yaş)
 • Çocuklarda Sağlıklı Ruhsal Gelişim Evreleri
  • Bilişsel Gelişim – PİAGET
  • Ahlak Gelişimi – KOHLBERG
  • Psikoseksüel Gelişim –FREUD
  • Psikososyal Gelişim –ERICSON
  • Kişilik Gelişimi

2. Modül: Çocuk ve Ergenlerde Görüşme Teknikleri

 • Çocuk ve Ergen Danışanlar ve Ebeveynleri ile İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim
 • Terapötik iş birliği sağlama
 • Etik kurallar ve nasıl uygulanacağını öğrenme
 • İlk Görüşmenin Yapılandırılması
 • Danışanın Sorunlarını Değerlendirme
 • Tanı ve ayırıcı tanı koyma becerisi

3. Modül: Psikoterapi Süreçleri

 • Psikoterapi Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisinin Farkı Nedir?
 • Psikoterapi Evreleri
 • Savunma Mekanizmaları
 • Aktarım / Karşıaktarım
 • Vaka analiz etme becerisi

4. Modül: Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
  • Otistik Spektrum Bozukluğu
  • İletişim Bozuklukları
  • Motor Bozukluklar
  • Diğer Bozukluklar
 • Bağlanma Bozukluğu
 • Öğrenme Bozuklukları
  • Okuma Bozukluğu (Disleksi)
  • Yazılı Anlatım (Disgrafi)
  • Matematik Öğrenme Güçlüğü
 • Okul Başarısı ile İlgili Sorunlar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranım Bozuklukları
  • Yıkıcı Davranım Bozuklukları
  • Karşı Olma- Karşı Gelme
 • Tik Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları

5. Modül: Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar

 • Dışa Atım Bozuklukları
  • Enüresis
  • Encopresis
 • Kaygı Bozuklukları
  • Parmak Emme, Tırnak Yeme
  • Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
  • Sosyal Kaygı Bozukluğu
  • Sınav ve Performans Kaygısı
  • Fobiler
 • Çocuklarda Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları (Bebeklik Anoreksisi/Pika/Obesite)

6. Modül: Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozukluklar

 • Psikotik Bozukluklar
 • Bipolar Affektif Bozukluk
 • Depresyon ve İntihar
 • Ergenlik Döneminde Anksiyete Bozuklukları (Panik Atak, Fobiler)
 • Ergenlerde Görülen Psikosomatik Hastalıklar
 • Ergenlikte Disiplin/Uyum ve Davranış Sorunları
 • Ergenlerde Görülen Yeme Bozuklukları (Anoreksiya, Bulmia, Aşırı Yemek Yeme)

7. Modül: Bağımlılık Psikolojisi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri

 • Ergenlik Dönemi Bağımlılıkları
  • Madde Bağımlılığı/Sigara Bağımlılığı
  • Kumar Bağımlılığı
  • Teknoloji Bağımlılığı (Bilgisayar, Telefon, Sosyal Medya, Oyun)
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri
  • Temel İlkeleri Teorik Altyapısı, Uygulamaları ve Stratejileri

8. Modül: Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim, İhmal ve İstismar

 • Cinsellik Nedir? Cinsiyet nedir?
 • Cinsel Kimlik Oluşumu ve Cinsel Kimlik Kazanımını Etkileyen Faktörler
 • Ergenlikte Cinsellik ve Vücut Değişimleri
 • Büyüme ve Beden Değişikliklerinin Davranış ve Tutumlar Üzerindeki Etkileri
 • Anne Babaların Cinsel Gelişim Dönemindeki Tutumları
 • Çocuk İhmal ve İstismar (Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar)
 • Cinsel Eğitim Nasıl Verilir?
 • Cinsel İhmal ve İstismar Nasıl Önlenir?
 • Aile ve Çocuk Hukuku

9. Modül: Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler: Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi

 • Tanımı Kuramcıları ve Temel Kavramlar
 • Değerlendirmenin Dört Temel Yapı Taşı
 • Psikodinamik Psikoterapiye Uygunluk Kriterleri
 • Bebeklik ve Okul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 • İlkokul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 • Ortaokul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 • Lise Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi

10. Modül: Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi - I

 • Tanımı Kuramcıları ve Teorik Temelleri
 • Çocuk Odaklı BDT Temel Prensipleri ve Çocuklara Uyarlanması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Ebeveynlerin Çocuk Odaklı BDT’ye Katılımı

11. Modül: Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi - II

 • BDT Teknik ve Alıştırmaları
 • Formülasyon
 • BDT’nin Pratikte Uygulamaları
  • BDT ile Kaygı Bozuklukları Psikoterapisi
  • BDT ile Depresyon Psikoterapisi
  • BDT ile OKB Psikoterapisi
  • BDT ile Yeme Bozuklukları Psikoterapisi

12. Modül: Bütüncül Oyun Terapisi - I

 • Oyun Terapisi Tanımı, Kuramcıları ve Teorik Temelleri
 • Psikodinamik Oyun Terapisi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
 • Adleryan Oyun Terapisi

13. Modül: Bütüncül Oyun Terapisi - II

 • Deneyimsel Oyun Terapisi (Metaforik)
 • Aile Merkezli Oyun Terapisi (Filial)
 • Theraplay: İlişkileri Onarmak

14. Modül: Bütüncül Oyun Terapisi - III

 • Oyun Terapisi Klinik Uygulamaları
  • Öfkeli ve Zorba Davranışlarda Bulunan Çocuklarla Oyun Terapisi
  • Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi
  • Okul Merkezli Problemli Çocuklarla Oyun Terapisi
  • İhmal ve İstismara uğramış Çocuklarla Oyun Terapisi
  • Boşanmış Ailenin Çocuklarıyla Oyun Terapisi
  • Yas ve Travmatik Kayıp Yaşayan Çocuklarla Oyun Terapisi
  • DEHAB Olan Çocuklarla Oyun Terapisi

15. Modül: Çocuk ve Ergenler İçin Mindfulness

 • Mindfulness kavramının tanıtımı.
 • Mindfulness uygulamalarının çocukların sağlıklı gelişimlerine sağladığı katkılar, bilimsel çalışmalarla desteklenen veriler.
 • Çocukları mindfulness kavramı ile tanıştırmak için kullanılabilecek hikayeler, metaforlar ve uygulama örnekleri.
 • Ergenleri mindfulness kavramı ile tanıştırmak için kullanılabilecek hikayeler, metaforlar ve uygulama örnekleri.
 • Okullarda mindfulness uygulamaları.
 • Evde, sosyal yaşamda, aile içinde mindfulness uygulamaları.
 • Çocuklarla ve ergenlerde psikoterapisinde farklı psikopatolojilerde (kaygı, dürtüsellik, dikkat sorunları, yeme bozuklukları vb) mindfulness temelli uygulamalardan örnekler.

16. Modül: Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık

 • Psikolojik Sağlamlık Teori ve Modelleri
 • Psikolojik Sağlamlık Aktiviteleri (Bilişsel Esneklik, Empati, Mizah)
 • Problem Çözme
 • Stres Yönetimi
 • Çocuk, Ergen ve Ailede Psikolojik Sağlamlık Geliştirebilme Teknikleri

17. Modül: Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

 • Bu eğitim ACT’a aşina olanlar için bu kısa bir inceleme olacaktır.
 • bu kısa bir inceleme olacaktır. ACT’la yeni tanışanlar için ise umuyoruz ki bu bir başlangıca hizmet eder. Psikolojik acı, “sosyal kaygı”, “depresyon”, “OKB” “Anksiyete Bozukluğu” veya diğer geleneksel tanılar formunda gösterilmiş olup ACT’a göre psikolojik acı, deneyimlediğimiz düşünce, duygu, anı, dürtü veya fiziksel duyumlar sonucu oluşmaz, kişiye has içsel deneyimlere verdiğimiz tepkiler sonucu oluşur.
 • ACT bu nedenle gençlerde sahip oldukları güçleri pekiştirmelerinde, zararlı zihinsel alışkanlıkları ve kendinden şüphe duymayı aşmalarında, an içinde dolu dolu yaşamalarında ve potansiyellerinin doruğuna ulaşmalarını sağlayacak seçimler yapmalarında onlara nasıl yardım edeceğinizi ortaya koymaktadır.

18. Modül: Psikoterapi Uygulamasında Kullanılan Psikolojik Testler

 • Gelişim Testleri
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Okula Hazır Bulunuşluk Testleri
  • Metropolitan Okula Hazır Bulunuşluk Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Projektif Kişilik Testleri
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • Goodenough Harris Bir Adam Çiz Testi
  • Bir Aile Çiz Testi
  • Luissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
  • CAT
 • MOXO Dikkat Testi
 • Rapor Yazımı

19. Modül: Sistemik Aile Terapisi - I

 • Tanımı, Kuramcıları ve Teorik Temelleri
 • Ailenin Tanımı, Fonksiyonel ve Disfonksiyonel Aile
 • Aile Yaşam Döngüsü
 • Aile Modelleri
 • Amaç, Avantaj ve Sınırlılıkları
 • Aile içi İletişim Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
 • Boşanma öncesi ve sonrası dengeler
 • İkinci evlilikler ve yeni aileye uyum
 • Evlat edinme

20. Modül: Sistemik Aile Terapisi - II

 • Sistemik Aile Terapisinde Teknikler
  • Genogram, Dışsallaştırma, Yeniden Çerçeveleme,
  • Soru Teknikleri (Mucize Sorular, Paradoks Sorular, İstisna Sorular)
  • Aile Panosu, Aile Heykelleştirmesi, Aile Dizimi
  • Metafor Kullanımı, Bibliyoterapi ve Sineterapi, Sanat Terapi
 • Sistemik Aile Terapisinin Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde Kullanımı
 • Sistemik Aile Terapisi Uygulama Aşamaları

21., 22., 23. ve 24. Modül: Formülasyon ve Süpervizyon

Formülasyon ve Süpervizyon