1962 yılında Ankara da doğdu.1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi, aynı fakülteden 1991 yılında psikiyatri uzmanlığını, 1996 yılında çocuk psikiyatrisi uzmanlığını aldı. 1996 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Aralık 2011 tarihine kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak, aynı bölümde Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimi’nin sorumluluğunu ve EGEBAM (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Bağımlılık Araştırma ve Tedavi Merkezi) müdür yardımcılığı görevini yapmıştır. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği üyesidir. Psikodrama ve psikanalitik grup psikoterapisi alanlarında eğitim almış, 2004 yılında psikoterapist unvanına hak kazanmıştır. Islahevlerindeki gençlerin ruhsal özellikleri, risk altındaki çocuklarda psikopatoloji, ergenlerde ayrılma bireyleşme, ergen depresyonu ve intiharları, ergenlerde kendini yaralama davranışı, ergenlerde aileye yaklaşım, bireyleşme ve kimlik sorunları ve ergenlerde alkol ve madde kullanımı alanlarında birçok çalışma ve makaleleri bulunmaktadır.

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1985
Tıpta Uzmanlık Psikiyatrisi Ege Üniversitesi 1991
Tıpta Uzmanlık Çocuk Psikiyatrisi Ege Üniversitesi 1996

 

Yabancı diller: Almanca – İngilizce

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı:

Majör Depresif Bozukluğu Olan Ergenlerin Ayrılma Bireyleşme Özelliklerinin ve Anne Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Müge Tamar

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma görevlisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrisi Anabilim Dalı 1986–1991
Araştırma görevlisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 1991-1996
Yardımcı Doçent Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 2004    Eylül Ekim
Doçent Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 1997-2006
Profesör Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 2006-2011

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği
 3. Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı

ESERLER

A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Tamar M, Bildik T, Şen Kösem F, Kesikci H, Yaman B, Tatar A, Erermis S, Ozbaran B, “The Characteristics of Separation-Individuation in Turkish High School Students”, Adolescence, 41(161): 177–184 (2006) (Social Sciences Citation Index).
 • Bildik T, Tamar M, Korkmaz S, Gokcen S, Ozbaran B, Erermis S, Aydin C, “Lamotrigine Add-on Therapy to Venlafaxine Treatment in Adolescent-onset Bipolar II Disorder: A Case Report Covering an 8-month Observation Period”, International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 44 (5): 198–206 (2006) (Science Citation Index Expanded).
 • Ozbaran B, Erermis S, Büküsoglu N, Bildik T, Tamar M, Ercan SE, Aydın C, Cetin SK, “Social and Emotional Outcomes of Child Sexual Abuse: A Clinical Sample in Turkey”, J Interpers Violence, Sep; 24(9): 1478-93 Epub 2008 Sep 15 (Social Sciences Citation Index).
 • Korkmaz Çetin S, Bildik T, Erermiş S, Demiral N, Özbaran B, Tamar M, Aydın C. “Erkek Ergenlerde Cinsel Davranış ve Cinsel Bilgi Kaynakları: Sekiz Yıl Arayla Değerlendirme”, Türk Psikiyatri Dergisi 19(4): 390-397 (2008) (Social Sciences Citation Index).
 • Yüncü Z, Başay Kabukçu B, Özbaran B, Tamar M, Aydın C, “Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde HBV: Risk, Sıklık, Aşılama”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Aralık, 9: 208-216 (2008) (Science Citation Index Expanded).
 • Özbaran B, Tamar M, Yüncü Z, Bildik T, Demiral N, Erermiş S, “Majör Depresif Bozukluğu Olan Gençlerden Oluşan Bir Klinik Örneklemde Anne Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(2): 109-115 (2009) (Science Citation Index Expanded).

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Tamar M, Bildik T, Özbaran B, Korkmaz S, Ercan ES, Erermiş S, Kesikçi H, Bellibaş E, “The Effects of Fluoxetine on the Depression-Related Disturbances in Energy in Adolescents Outpatients: An Observational Study”, Abstracts of the 18th ECNP Congress, Amsterdam, Vol 15 Supplement 3, S603, Elsevier, Amsterdam, 2005 (poster bildirisi).
 • Özbaran B, Erermiş S, Tamar M, Bildik T, Aydın C, “The Working Procedure of Ege University Medical Faculty Child and Adolescent Psychiatry Clinic Consultation Liaison Psychiatry Department and Difficulties in Practice”, The 8th Annual Scientific Meeting of The European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatic (EACLPP) and The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, Supplementary Abstract Book, 120, İstanbul, Turkey, 2005 (poster bildirisi).
 • Ozbaran B, Gokcen S, Kesikci H, Erermis S, Tamar M, Bildik T, “The primer characteristics and diagnosis of children consulted by a Child Psychiatry Clinic- Consultation Liaison Department”, Abstract No: 69, EACLLP abstracts/Journal of Psychosomatic Research, 59(1): 35-42 (2005) (Science Citation Index Expanded)(poster bildirisi).
 • Ozbaran B, Kesikci H, Erermis S, Gokcen S, Bildik T, Tamar M, “Dispersion of diagnosis of consulted children according to their reference clinics”, Abstract No: 70, EACLLP abstracts/Journal of Psychosomatic Research, 59(1): 35-42 (2005) (Science Citation Index Expanded) (poster bildirisi).
 • Gökçen S, Tamar M, Özbaran B, Bildik T, Erermiş S, Aydın C, “Neuronal Ceroid Lipofuscinosis and Psychiatric Aspects”, The 8th Annual Scientific Meeting of The European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatic (EACLPP) and The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, 120-121, İstanbul, Turkey, 2005 (poster bildirisi).
 • Ozbaran B, Erermis S, Kesikci H, Bildik T, Gokcen S, Tamar M, Aydın C, “Psychiatric Diagnosis of Children and Adolescents who were Referred to Child and Adolescent Psychiatry Department with Pain Complaints”, Abstracts of Pain in Europe V, 5th Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC), Europe Against Pain, Don’t Suffer in Silence, S129, Istanbul, Turkey, 2006 (poster bildirisi).
 • Özbaran B, Bildik T, Gökçen S, Tamar M, Erermiş S, Akdeniz F. “Depressive Disorder Diagnosis is important by Adolescence. Why? A Case Report”, International Conference on Mood Disorders, Program and Abstract Book, pp43, 158, 30 March – 1 April 2006, İstanbul, Turkey (poster bildirisi).
 • Bildik T, Tamar M, Gökçen S, Özbaran B, Korkmaz S, Erermiş S, Aydın C, “The Social Competence and Emotional/Behavioral Problems of Suicidal Adolescents”, World Psychiatric Association International Congress Abstracts, Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt 17 Sayı 2 Ek Sayı 1, 259, İstanbul, Turkey, 2006 (poster bildirisi) (Social Science Citation Index).
 • Tamar M, Bildik T, Özbaran B, Gökçen S, Korkmaz S, Kesikçi H, Erermiş S, Aydın C, “Comparisons of Parents’ and Adolescents’ Reports of Dysfunction”, World Psychiatric Association International Congress Abstracts, Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt 17 Sayı 2 Ek Sayı 1, 259-260, İstanbul, Turkey, 2006 (poster bildirisi) (Social Science Citation Index).
 • Korkmaz Cetin S, Bildik T, Bukusoglu N, Tamar M, Erermis S, Ozbaran B, Dalkılıc M, Ercan ES, Aydın C, “Investigation of relationship between sexual behavior and psychological features of a group of adolescents in Turkey” 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, April 30 – May 3 2008, İstanbul, Turkey (poster bildirisi).
 • Öztürk Ö, Bildik T, Tamar M, Korkmaz Cetin S, Dalkılıc M, Aydın C, Özbaran B, Erermis S, Ercan ES, Hamidi F, “Obsessive compulsive disorder in twin adolescent siblings” 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, April 30 – May 3 2008, İstanbul, Turkey (poster bildirisi).
 • Erermis S, Özbaran B, Bellibas E, Bukusoglu N, Altıntoprak E, Tamar M, Korkmaz Cetin S, Bildik T, Aydın C, “Evaluation of temperament characteristics of mothers who have children with separation anxiety disorder” 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, April 30 – May 3 2008, İstanbul, Turkey (poster bildirisi).
 • Ozbaran B, Ardıç Akyol Ü, Demirkıran D, Erermiş S, Tamar M, Ergin H, Korkmaz Çetin S, Ercan ES, Yuncu Z, Bildik “The Characteristics of Patients Follow Up in an Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic Born with Assisted Reproductive Technologies” Quality of Life in Child and Adolescent Mental Health International Conference Sponsored by ESCAP 2009 Budapest Hungary 22-26 August 2009 (poster bildirisi).
 • Erermis S, Uretmen O, Ergin H, Ozbaran B, Bildik T, Tamar M, Kose S, Aydın C, Korkmaz Cetin S, Yuncu Z. “Behavioral attitudes and emotional effects by adaptation to visual disturbances of children with high level of refractive error: First results” Quality of Life in Child and Adolescent Mental Health International Conference Sponsored by ESCAP 2009 Budapest Hungary 22-26 August 2009 (poster bildirisi).
 • Basay B, Tamar M, Cetin S, Bildik T, Ozbaran B, Dalkılıc M, Aydın C. “Assessment of the adolescents with self-harming behavior and suicide attempts in an outpatient adolescent unit” Quality of Life in Child and Adolescent Mental Health International Conference Sponsored by ESCAP 2009 Budapest Hungary 22-26 August 2009 (poster bildirisi).
 • Korkmaz S, Tamar M, Akdeniz F, Ozbaran B, Bildik T, Erermis S “The relation of depressive disorder and menstrual cycles in adolescent girls” Quality of Life in Child and Adolescent Mental Health International Conference Sponsored by ESCAP 2009 Budapest Hungary 22-26 August 2009 (poster bildirisi).
 • Yuncu Z, Gurcay E, Basay B, Ozbaran B, Tamar M, Aydın C. “The seperation individuation process of the adolescents who have sustance use disorder” Quality of Life in Child and Adolescent Mental Health International Conference Sponsored by ESCAP 2009 Budapest Hungary 22-26 August 2009 (poster bildirisi).
 • Ozbaran B, Akyol Ardıç Ü, Uysal T, Demirkıran D, Erermiş S, Tamar M, Korkmaz Çetin S, Ercan ES, Bildik T, Kesikçi Ergin H, Aydın C. Psychiatric evaluation of children born with assisted reproductive technologies and their mothers: A clinical American Academy of Child and Adoelscent Psychiatry 57th Annual Meeting 26-31 October 2010 NewYork USA (poster bildirisi) 

C.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Akdeniz F, Korkmaz S, Tamar M, Beker B “Depresyonu olan ve olmayan genç kızlar ve annelerindeki adet öncesi yakınmaların karşılaştırılması”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt 9, sayı 1, sf.16-22 (2002).
 • Akbaş S, Tamar M, Beker B, “Ebeveyn alkolizminin çocuklara etkileri, alkoliklerin çocuklarındaki psikopatoloji ve alkol kullanımına aracılık eden mekanizmalar”, Anadolu Tıp Dergisi, cilt 5, sayı 1, 50-57 (2003).
 • Tamar M, Özbaran B, “Çocuk ve Ergenlerde Depresyon”, Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt 7, ek 2, sf.84-92 (2004).
 • Bildik T, Tamar M, Korkmaz S, Özbaran B, Erermiş S, Kesikçi H, Aydın C, Çoşkunol H, “Major Depresyon Tanılı Gençlerde Fluoksetin Tedavisinin Enerji ve Yorgunluk Belirtileri Üzerine Etkileri: Gözlemsel Bir Çalışma”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt 13, sayı 3, sf.106-116 (2006).
 •  Özbaran B, Tamar M, Yüncü Z, Bildik T, Korkmaz Çetin S, Erermiş S, Aydın C, Ercan ES, “Depresyonu olan Gençlerde Erken Yaşam Deneyimleri ve Sosyal Yaşam Özellikleri”, Ege Pediatri Bülteni, 15(3):141-150 (2008).
 • Yüncü Z, Gürçay E, Kabasakal ZT, Özbaran B, Tamar M, Aydın C, “Madde Kullanım bozukluğu olan ergenlerde ayrılma bireyleşme süreci”, Yeni Sempozyum Dergisi, 47(4): 225-234 (2009)
 • Korkmaz Çetin S. Bildik T, Dalkılıç M, Özbaran B, Tamar M, Aydın C, “İstenmeyen Ergen Gebeliklerinin Psikososyal ve Adli Açıdan Değerlendirilmesi: Bir olgu Sunumu” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Cilt 16 Sayı 1 2009 sf31-36.

E.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Kesikçi Ergin H, Bildik T, Kıvanç S, Gökçen S, Hekim Bozkurt Ö, Özbaran B, Tamar M, Erermiş S, Ercan ES, Aydın C, “1998–2005 Yılları Arasında Özel Eğitime Yönlendirilmiş Ergen Disleksi Olgularına Ait Bir İnceleme”, Ergen Günleri Özet Kitabı, 78, Çeşme, İzmir, 2005 (poster bildirisi).
 • Özbaran B, Tamar M, Gökçen S, Bildik T, Kesikçi Ergin H, Aydın C, “Cinsel Kimlik Karmaşası Tanısı ile İzlenen Bir Kız Olgu Temelinde Ergenlik ve Cinsel Kimlik Karmaşasının Tartışılması”, Ergen Günleri Özet Kitabı, 81–82, Çeşme, İzmir, 2005 (poster bildirisi).
 • Özbaran B, Tamar M, Erkan A, Yımaz G, Bildik T, Kesikçi H, Gökçen S, Seyfioğlu U, Kayahan B, Veznedaroğlu B, “Ergen Gebeliğine Multidisipliner Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu”, Ergen Günleri Özet Kitabı, 79–80, Çeşme, İzmir, 2005 (poster bildirisi).
 • Özbaran B, Tamar M, Bildik T, Aydın C, “Major Depresif Bozukluğu Olan Gençlerin Anne Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi”, IX. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, Program ve Bildiri Özet Kitabı sf144, Antalya, 13–17 Nisan 2005 (poster bildirisi).
 • Yüncü Z, Bayram A, Özbaran B, Çelik Y, Tamar M, Aydın C, “Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Tedavisinde Kullanılan Atipik Antipsikotiklerin Ağırlık Artışı Üzerine Etkisi”, Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar 12. Ergen Günleri kongre kitabı sf. 68, İstanbul, 14-17 Kasım 2007 (poster bildirisi).
 • Özbaran B, Tamar M, Bildik T, Çetin SK, Erermiş S, Aydın C, Yüncü Z, “4 Genç, 2 Ortak Nokta: İnternet Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”, IV. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Kongre Özet Kitabı 159, 29–30 Kasım – 1–2 Aralık 2007 (poster bildirisi).
 • Korkmaz Çetin S, Akdeniz F, Tamar M, Özbaran B, Bildik T, “Genç Kızlarda Depresif Bozukluk ve Adet Döngüsü İlişkisi”, 19 Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Disiplinler arası Mozaik, Antakya, 14-17 Nisan 2009 (poster bildirisi).
 • Korkmaz Çetin S, Bildik T, Özbaran B, Erermiş S, Kandulu R, Akyol Ö, Süren S, Tamar M, Umay F, Akşit S, Aydın C, “Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Gençlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme ve Ruh Sağlığı”, 19 Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Disiplinler arası Mozaik, Antakya, 14-17 Nisan 2009 (poster bildirisi).
 • Bacanlı A, Yüncü Z, Özbaran B, Tamar M, Aydın C, “Madde Kullanım Bozukluğu olan 5 Olguda Klozapin Tedavisinin Değerlendirilmesi”, 19 Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Disiplinler arası Mozaik, Antakya, 14-17 Nisan 2009 (poster bildirisi).
 • Bildik T, Tamar M, Dural S, Şen Kösem F, Yücel İnan G, Yaman B, Korkmaz Çetin S, Özbaran B, Erermiş S, Aydın C “ Adolesan ayrılma bireyleşme testi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.162 25-28 Nisan 2010 Bodrum (poster bildirisi).
 • Hamidi F, Süren S, Başay Ö, Çetin S, Erermiş S, Bildik T, Özbaran B, Tamar M, Aydın C “Asperger sendromunda DEHB ve depresyon eştanılı 3 olgunun değerlendirmesi” Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.120, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (poster bildirisi).
 • Kandulu R, Bildik T, Çetin S, Demirkıran D, Erermiş S, Özbaran B, Tamar M, Aydın C “Depresyonu olan olgularda Cushing sendromunun klinik görünümü: Bir olgu sunumu” Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı 107, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (poster bildirisi).
 • Özkan G, Korkmaz YB, Demirel S, Er GK, Süren S, Aydın C, Tamar M, Erermiş S, Özbaran B, Köse S, Uysal T, Perçinel İ, Bacanlı A, Yazıcı UK “Adli Polikliniğe Başvuran Olguların Sosyodemografik Özellikler ve Yaşam Olayları” Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.106-107, 25-28 Nisan 2011 Antalya (poster bildirisi).
 • Öztürk Ö, Erermiş S, Kabukçu Başay B, Küçükköse M, Gülen F, Ercan ES, Bildik T, Özbaran B, Tamar M, Gökçen S, Aydın C “Yaygın Gelişimsel Bozuklukta Yaşam Kalitesi Diğer Kronik Hastalıklardan Farklı mıdır?” Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.194-195, 25-28 Nisan 2011 Antalya (poster bildirisi).
 • Erermiş S, Öztürk Ö, Küçükköse M, Kabukçu Başay B, Özbaran B, Köse S, Bildik T,Tamar M “Yaygın Gelişimsel Bozuklukta Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler Nelerdir?” Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.196-197, 25- 28 Nisan 2011 Antalya (poster bildirisi).
 • Yektaş Ç, Korkmaz Çetin S, Bildik T, Babür Y, Yazıcı KU, Özbaran B, Köse S, Tamar M “Özkıyım girişimi bulunan ergenlerde sosyodemografik özellikler ve zorlayıcı yaşam olayları” 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.177-178, 25-28 Nisan 2011 Antalya (poster bildirisi).

G. Bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar:

 • Korkmaz Çetin S, Bildik T, Erermiş S, Özbaran B, Tamar M, Aydın C “Gençlerin cinsel tutum ve davranışlarıyla cinsel bilgi kaynakları arasındaki ilişki” Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.64, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (sözel bildiri).
 • Ardıç Ü, Tamar M, Bildik T, Korkmaz Çetin S, Özbaran B, Dalkılıç M “Bir gençlik birimine başvuran cinsel kimlik bozukluğu olgularının değerlendirilmesi: 10 örnek olgu üzerinden tartışma” Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.62, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (sözel bildiri).
 • Başay B, Tamar M, Bildik T, Çetin S, Özbaran B, Dalkılıç M, Aydın C “Bir gençlik ruh sağlığı danışma ve tedavi birimine intihar girişimi ve kendini yaralama davranışıyla başvuran ergenlerin değerlendirilmesi” Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.56, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (sözel bildiri).
 • Bildik T, Tamar M, Dural S, Şen Kösem F, Yücel G.İ, Yaman B, Korkmaz Çetin S, Özbaran B, Erermiş S, Aydın C. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.162, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (sözel bildiri) 

H. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ETKİNLİKLERİ

 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Sarıgerme Düzenleme Kurulu Üyeliği, 10-13 Mayıs 2000
 2. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, “Ödipal…”, Düzenleme Kurulu Üyeliği, İzmir, 16–18 Eylül 2005.
 3. Ergen Günleri, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Çeşme, İzmir, 1–3 Aralık 2005.
 4. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri “Psikoterapide İyileştirici Etmenler” Düzenleme Kurulu Üyeliği, İzmir, 29 Eylül – 1 Ekim 2006.
 5. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Düzenleme Kurulu Üyeliği, İzmir, 2007.
 6. Ulusal Bağımlılık Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, Çeşme, İzmir, 29–30 Kasım–1–2 Aralık 2007.
 7. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Kongresi “Yakın İlişkiler”, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, 19-21 Eylül 2008.
 8. 11. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Kongresi, “Kimlik”, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, Eylül 2009.
 9. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, Bodrum, 25-28 Nisan 2010.
 10. 12. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Kongresi, “Özkıyım”, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, 24-26 Eylül 2010.